final-logo2-text1

زمان ثبت نام برای جایزه البرز 1402 به پایان رسیده است.

اطلاعات و مدارک عزیزانی که فرم داوری خود را تکمیل کرده‌اند؛ در اختیار کمیته داوری قرار گرفته و نتایج، در زمان مقرر اعلام خواهد شد.