final-logo2-text1
انگیزه و نیت مرحوم البرز
بخشی از یک خاطره

مرحوم البرز در خاطرات خود می‌نویسد: با مشورت اساتید دانشگاه‌­ها، حقوق‌دانان و سه دخترم که هر سه صاحب نظر در امور فرهنگی و تربیتی هستند، تصمیم گرفتم حاصل زحمات خود را وقف اشاعه فرهنگ کشورم کنم و در بنیادی متمرکز سازم.

نیت اصلی و غایی مرحوم حسینعلی البرز
اشاعه و ارتقای فرهنگ کشور از طریق:
  • اعطای جوایز به دانشمندان و پژوهندگان برگزیده ایرانی در داخل یا خارج از کشور که در رشته‌های مختلف به کشف یا اختراعی دست‌یافته یا موجب تسکین آلام بشری و رفاه زندگی انسانی و بالارفتن حیثیت ایرانی درجامعه جهانی گردند.
  • اعطای جوایز سالانه به سپاهيان ممتاز (دانش، بهداشت و ترويج آباداني) و سپاهيان ممتاز دين در سطح كشور اعطای جوایز حسن تحصیل به دانش‌آموختگان از بین رتبه‌های اول دوره (راهنمایی، دبیرستان، هنرستان، انستیتوتکنولوژی، دانشجویان ) در سراسر كشور
  • اعطای جوایز به نوجوانان و نوباوگانی که از ابتکار، ایده و استعداد خاصی برخوردار باشند.